ul. Osiedle II 18/11, 16-400 Suwałki
+48 791 144 428
piekno.naszej.polski@gmail.com
Skuteczna pomoc w zakresie pisania wniosków o Dotacje Unijne

Pozyskaj dotacje
z Unii Europejskiej

Zastanawiasz się czy masz szanse pozyskania dotacji?

SPRAWDŹ BEZPŁATNIE

Sprawdź bezpłatnie czy planowana przez Ciebie inwestycja kwalifikuje się do pozyskania dotacji.

PROFESJONALNY ZESPÓŁ

Nasz liczny i profesjonalny zespół jest gwarancją Twojego sukcesu!

KOMPLEKSOWE USŁUGI

w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych na inwestycje promujące państwo Polskie.

KOMPLEKSOWA USŁUGA

Pozyskiwania
Funduszy Europejskich

Fundacja Piękno Naszej Polski świadczy profesjonalne pisanie wniosków o dotacje unijne. Obecna perspektywa finansowania 2014-2020 jest ostatnim moment, gdy Unia Europejska oferuje tak wysoką pomoc finansową. Pisanie wniosków o dotacje unijne wymaga nie tylko skrupulatności, ale też rozbudowanej wiedzy o miejscu aplikacji, a także aspektach, które specjaliści biorą pod uwagę oceniając dane dokumenty. Pisanie wniosków unijnych wymaga zawarcia we wniosku nie tylko biznesplanu, ale też sposobu prowadzenia projektu, jego realizacji, a także późniejszego rozliczenia wydatków.

polska-unia-europejska
4705-scaled

Nasza oferta to kompleksowa pomoc w procedurze aplikowania o dotacje Unijne

  • dobór odpowiedniego programu i działania
  • rozpoznanie potrzeb docelowych grup odbiorców na konkretnym obszarze
  • współpraca z urzędami gmin oraz lokalnymi grupami działania
  • planowanie oraz wdrażanie sprawdzonych schematów realizacji projektów z dziedziny fotografii specjalistycznej jak i szerzenia wiedzy o dbaniu o zdrowie w codziennym życiu
  • optymalizację projektu pod kątem wymogów programowych i kryteriów oceny
  • przygotowanie kompletu wymaganych dokumentów
  • zarządzanie projektem, aż po jego rozliczenie
UE 1

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Publikacja opracowana przez Fundację ” Piękno Naszej Polski”,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zrealizowaliśmy projekt w celu popularyzacji obszaru LGD „Bądźmy Razem” poprzez utworzenie innowacyjnej aplikacji mobilnej „Skarby Powiatu Węgrowskiego”.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca
PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach działania 19.
Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader.
Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego programem PROW 2014-2020.

UE 1

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Publikacja opracowana przez Fundację ” Piękno Naszej Polski”,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Mapa turystyczna Równiny Inowrocławskiej

NIP: 8442361555 | REGON: 369335832 | KRS: 0000715724

ADRES DO KORESPONDENCJI

ul. Osiedle II 18/11
16-400 Suwałki

TELEFON

+48 791 144 428

ADRES E-MAIL

piekno.naszej.polski@gmail.com