ul. Osiedle II 18/11, 16-400 Suwałki
+48 791 144 428
piekno.naszej.polski@gmail.com
Skuteczna pomoc w zakresie pisania wniosków o Dotacje Unijne

Zrealizowane Projekty

Operacja pt. Mapa Interaktywna „Wszystkie Ryby Mazurskiego Morza”.
mająca na celu utworzenie edukacyjno-promocyjnej Mapy Interaktywnej służącej zachowaniu oraz upowszechnianiu rybackiego dziedzictwa kulturowego w tym rybackich kulinariów.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Mazurskie Morze przy środkach z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.

Fundacja Piękno Naszej Polski zrealizowała projekt pt. Mapa Interaktywna Kulturalne Pałuki którego celem jest promowanie Obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych poprzez wykonanie Mapy Interaktywnej Kulturalne Pałuki.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. Mapa Interaktywna Kulturalne Pałuki mająca na celu Promowanie Obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych poprzez wykonanie Mapy Interaktywnej Kulturalne Pałuki.
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Pałuki – Wspólna Sprawa.

Celem projektu jest Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych poprzez utworzenie innowacyjnej aplikacji mobilnej „Zielone Mosty Narwi”

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. Aplikacja mobilna Zielone Mosty Narwi mająca na celu promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych poprzez utworzenie innowacyjnej aplikacji mobilnej „Zielone Mosty Narwi współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Zielone Mosty Narwi.

Zrealizowaliśmy projekt w celu popularyzacji obszaru LGD „Bądźmy Razem” poprzez utworzenie innowacyjnej aplikacji mobilnej „Skarby Powiatu Węgrowskiego”.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca
PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach działania 19.
Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader.
Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego programem PROW 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Publikacja opracowana przez Fundację ” Piękno Naszej Polski”,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

UE 1

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Publikacja opracowana przez Fundację ” Piękno Naszej Polski”,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

UE 1

Operacja pt. Aplikacja mobilna Skarby „Mazurskiego Morza”
mająca na celu utworzenie edukacyjną – promocyjnej aplikacji mobilnej służącej zachowaniu oraz upowszechnianiu rybackiego dziedzictwa kulturowego.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Mazurskie Morze przy środkach z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.

EU RYBACTWO

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Publikacja opracowana przez Fundację ” Piękno Naszej Polski”,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

UE 1

Interaktywna Mapa Turystyczna „Bądźmy Razem”

Interaktywna Mapa Turystyczna „Bądźmy Razem” powstała w celu
promowania obszaru LGD „Bądźmy Razem” poprzez utworzenie interaktywnej mapy turystycznej.

pasek2

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja opracowana przez Fundację ” Piękno Naszej Polski”,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Interaktywna Mapa Turystyczna Równiny Inowrocławskiej

NIP: 8442361555 | REGON: 369335832 | KRS: 0000715724

ADRES DO KORESPONDENCJI

ul. Osiedle II 18/11
16-400 Suwałki

TELEFON

+48 791 144 428

ADRES E-MAIL

piekno.naszej.polski@gmail.com