ul. Osiedle II 18/11, 16-400 Suwałki
+48 791 144 428
piekno.naszej.polski@gmail.com
Skuteczna pomoc w zakresie pisania wniosków o Dotacje Unijne

Fundacja Piękno Naszej Polski realizuje projekt pt. Mapa Interaktywna Kulturalne Pałuki

Mapa Interaktywna Kulturalne Pałuki

Fundacja Piękno Naszej Polski realizuje projekt pt. Mapa Interaktywna Kulturalne Pałuki
którego celem jest promowanie Obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych poprzez wykonanie Mapy Interaktywnej Kulturalne Pałuki.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. Mapa Interaktywna Kulturalne Pałuki mająca na celu Promowanie Obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych poprzez wykonanie Mapy Interaktywnej Kulturalne Pałuki.
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Pałuki – Wspólna Sprawa.